شهردار منطقه ۱ از اجرای عملیات پیشگیری از تخلفات ساختمانی به تعداد ۱۸۵۰ مورد در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده در سال ۱۴۰۰ مبنی بر اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیری از تخلفات ساختمانی شامل ساخت و سازهای غیر قانونی، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، تعطیلی […]شهردار منطقه ۱ از اجرای عملیات پیشگیری از تخلفات ساختمانی به تعداد ۱۸۵۰ مورد در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده در سال ۱۴۰۰ مبنی بر اجرای دقیق برنامه‌های پیشگیری از تخلفات ساختمانی شامل ساخت و سازهای غیر قانونی، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، تعطیلی عملیات ساختمانی و نظارت دقیق بر وضعیت پروانه‌های ساخت و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، خوشبختانه اکیپ‌های خدماتی این منطقه با نظارت دقیق و سه شیفته در سال گذشته توانستند از ۱۸۵۰ مورد تخلفاتی پیشگیری و ممانعت کنند.
وی گفت: تعطیل عملیات ساخت و ساز غیرمجاز ۶۰۰ مورد، جمع‌آوری مصالح ۴۵۰ مورد، تخریب ساخت و ساز غیرمجاز ۴۵۵ مورد، اجرای رأی ماده صد ۱۳۱ مورد و بررسی گزارشات ساخت و سازهای غیرمجاز به تعداد ۲۱۶ مورد اقداماتی است که در راستای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در سال ۱۴۰۰ در این منطقه انجام پذیرفته است.
شهردار منطقه ۱ افزود: این منطقه در خصوص برخورد با افراد سودجو و خاطیان ساخت و سازهای غیر مجاز با هیچکس مماشات نکرده و قطعاً در صورت بروز هرگونه تخلف ساختمانی، طبق قانون عمل کرده و سریعاً اجرائی خواهد شد.