به گزارش شهریار،  محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: عملیات اصلاح و مرمت پی کانال کروجان در قالب پی سنگی صورت می گیرد که این عملیات با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اتمام و تکمیل است.وی انجام این عملیات را در پی فرسایش و آب شستگی ستون های پل عنوان کرد و اظهار […]

به گزارش شهریار،  محمد علی سلیمی در تشریح این خبر گفت: عملیات اصلاح و مرمت پی کانال کروجان در قالب پی سنگی صورت می گیرد که این عملیات با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اتمام و تکمیل است.
وی انجام این عملیات را در پی فرسایش و آب شستگی ستون های پل عنوان کرد و اظهار داشت: ستون های در دست مرمت و اصلاح به ابعاد ۱۰ در ۱۸ متر و در عمق یک و نیم متر است که توسط کارشناسان فنی در دست اقدام است.
شهردار منطقه یادآور شد: نگهداری مداوم و مستمر کانال ها و زیرساخت ها یکی از اقداماتی است که گرچه ممکن است بی اهمیت جلوه کند اما برای پیشگیری از مشکلات مدیرت آب های سطحی و خسارات مختلف جبران ناپذیر بسیار حائز اهمیت است.