پله برقی پل‌های عابر پیاده در منطقه تاریخی شهر، تعمیر و نوسازی شد
پله برقی پل‌های عابر پیاده در منطقه تاریخی شهر، تعمیر و نوسازی شد

‌معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از تعمیر پله برقی پلهای عابر پیاده واقع در این منطقه تاریخی فرهنگی منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق گفت: با توجه به خرابی پله برقی پلهای عابر پیاده و ایجاد مشکلات فراوان برای همشهریان عزیز، طرح ضربتی تعمیر و رفع […]‌معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از تعمیر پله برقی پلهای عابر پیاده واقع در این منطقه تاریخی فرهنگی منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق گفت: با توجه به خرابی پله برقی پلهای عابر پیاده و ایجاد مشکلات فراوان برای همشهریان عزیز، طرح ضربتی تعمیر و رفع مشکل پله برقی های بازار اجرا شده و مشکلات پلهای عابر پیاده رفع شد.