پروژه های عمرانی شهرداری تبریز به دور از حرکات پوپولیستی بوده است
پروژه های عمرانی شهرداری تبریز به دور از حرکات پوپولیستی بوده است

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز گفت: حجم فعالیت های شهرداری تبریز در پروژه های عمرانی در ۹ ماهه سال جاری خیلی بالاتر و دور از حرکات پوپولیستی بوده است.

به گزارش قلم پرس، سعید نیکوخصلت در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اقدامات خوب شهرداری تبریز در ۹ ماهه سال جاری، اظهار کرد: حسن فعالیت های شهرداری تبریز تبلیغات رسانه ای نداشته است و این نشان می دهد که در شهرداری بدون منت کار می شود.

او ادامه داد: شهرداری در پروژه های سال جاری خود به مباحث فرهنگی، مناسب سازی و بهسازی محیط شهری برای معلولان و اجرای پروژه های کم هزینه بسیار توجه کرده است. همچنین پروژه های مهمی همچون آسفالت ریزی اساسی و باکیفیت معابر و خیابان ها، مسیرگشایی ها، احداث پارک ها، توسعه فضای سبز، توجه به مسائل و مشکلات محله ای و اقدامات محله محوری، پیشرفت بسیار خوب پروژه بزرگ مترو، توجه ویژه به احیای بافت فرسوده و موضوع مهم حاشیه نشینی، بازآفرینی شهری و بسیاری از پروژه های زیربنایی از جمله اقدامات بسیار مطلوب شهرداری تبریز در سال جاری بوده است.

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز عنوان کرد: با توجه به اینکه در بعضی از جلسات شهرداری حضور داشته و دارم، خوشبختانه در این جلسات نقد، مشاوره و کمک محترمانه به یکدیگر انجام می شود.

او افزود: از دیگر شاخصه های عملکرد شهرداری تبریز در سال جاری، این بوده که شهرداری به دور از هرگونه هیاهوی رسانه ای و حرکات پوپولیستی فقط به اجرای پروژه ها تمرکز کرده است.

نیکوخصلت گفت: همچنین شهرداری تبریز وارد پروژه ای نشده که در انجام کار عاجز بماند و این از طرفی ناشی از دقت نظر شورای پنجم است.