پایدار سازی آب شرب بهداشتی ۱۴ روستای شهرستان کلیبر
پایدار سازی آب شرب بهداشتی ۱۴ روستای شهرستان کلیبر

پایدار سازی آب شرب بهداشتی ۱۴ روستای شهرستان کلیبر خانی مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت : آبرسانی به ۱۴ روستای شهرستان کلیبر با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح جهاد آبرسانی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. به گزارش قلم پرس،، مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اعلام […]پایدار سازی آب شرب بهداشتی ۱۴ روستای شهرستان کلیبر

خانی مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت :
آبرسانی به ۱۴ روستای شهرستان کلیبر با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب طرح جهاد آبرسانی در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

به گزارش قلم پرس،، مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: این طرح که جزو طرح های ملی می باشد در قالب جهاد آبرسانی به انجام می رسد و ۸۵۴ نفر جمعیت ، با تعداد  ۲۳۵ خانوار را تحت پوشش قرار میدهد .
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی افزود : برای تکمیل این طرح نسبت به اجرای خط انتقال و احداث ۳ باب مخزن و حفر وتجهیز چندین حلقه چاه و نیرو رسانی انجام شده است که با بهره برداری از این طرح اهالی این روستا ها از آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند خواهند شد.