پایان کشمکش های کولاکویچ و عطایی بر سر بازیکنان
پایان کشمکش های کولاکویچ و عطایی بر سر بازیکنان

کشمکش های کولاکویچ و عطایی سر بازیکنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار قلم پرس، بهروز عطایی سرمربی تیم ملی جوانان والیبال، خواستار چند بازیکن جوان خود از تیم ملی بزرگسالان بود که با مخالفت کولاکویچ همراه بود. سرانجام این کشمکش ها با توافق این دو مربی همراه شد.

محمدرضا حضرت پور و پوریا یلی بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی بزرگسالان پس از اتمام این تورنمنت مستقیم به بحرین سفر خواهند کرد و به اردوی تیم جوانان خواهند پیوست.