اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱، مسیر داخل مهران رود را به میزان هشت هزار مترمربع پاکسازی و لایروبی کردند. به گزارش قلم پرس، با توجه به بارش‌های اخیر و تجمیع گل و لای موجود در داخل مهران رود که منجر به انسداد بخش هدایت شده روان‌آب‌ها می‌شد، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری اقدام به رفع […]اکیپ‌های معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱، مسیر داخل مهران رود را به میزان هشت هزار مترمربع پاکسازی و لایروبی کردند.

به گزارش قلم پرس، با توجه به بارش‌های اخیر و تجمیع گل و لای موجود در داخل مهران رود که منجر به انسداد بخش هدایت شده روان‌آب‌ها می‌شد، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری اقدام به رفع انسداد در این محدوده کردند.
در این طرح، پاکسازی و لایروبی حدود هشت هزار متر مربع از محدوده مهران رود در حوزه منطقه ۱ انجام شد که این امر، باعث ایجاد مسیری هموار برای روان‌آب‌ها شده و از ایجاد مخاطرات احتمالی در زمان وقوع بارش‌های شدید، پیشگیری خواهد کرد.