شهردار تبریز گفت: پارک کشاورزی به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرداری منطقه ۴ و نیاز ساکنان این منطقه، رونق می‌گیرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در حاشیه بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری منطقه ۴ تبریز در قالب قرار خدمت، اظهار کرد: پارک کشاورزی به مساحت تقریبی ۳۰ هزار متر مربع در محدوده چشمه‌لی باغ در دست […]شهردار تبریز گفت: پارک کشاورزی به عنوان یکی از پروژه‌های مهم شهرداری منطقه ۴ و نیاز ساکنان این منطقه، رونق می‌گیرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در حاشیه بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری منطقه ۴ تبریز در قالب قرار خدمت، اظهار کرد: پارک کشاورزی به مساحت تقریبی ۳۰ هزار متر مربع در محدوده چشمه‌لی باغ در دست اجرا قرار گرفته و جهت استفاده ساکنان محدوده، در فصل بهار ساماندهی و بهسازی شود.