واکسیناسیون کارکنان پایور و وظیفه تیپ۲۵ نیرو مخصوص ارتش
واکسیناسیون کارکنان پایور و وظیفه تیپ۲۵ نیرو مخصوص ارتش

فرمانده تیپ ۲۵ نیروی مخصوص واکنش سریع ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا برابر زمانبندی تعیین شده تزریق واکسن به کارکنان پایور و وظیفه آغاز شده است.

به گزارش قلم پرس، سرهنگ ستاد علی دلاور در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح واکسیناسیون کارکنان پایور و وظیفه در تیپ۲۵ نیرو مخصوص آغاز شد.

وی افزود: مطابق دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا برابر زمانبندی تعیین شده تزریق واکسن به کارکنان آغاز شده است.

فرمانده تیپ ۲۵ نیروی مخصوص واکنش سریع ارتش جمهوری اسلامی ایران دامه داد: مطابق تصمیم وزارت بهداشت و درمان وستاد ملی مقابله با کرونا کلیه کارکنان پایور و وظیفه واجد شرایط، شامل این طرح خواهند شد و تفاوتی بین کارکنان پایور و وظیفه نخواهد بود.