به گزارش ایسنا، در شرایطی تخصیص واکسن کرونا به ۴۳۷ نفر از ورزشکاران و کادر اجرایی ورزش ایران جهت حضور در المپیک مدنظر قرار گرفته است که طبق اعلام توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک واکسیناسیون برای ورزشکاران المپیکی اجباری نیست. همچنین رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک ایران چندی پیش بیان کرد که […]

به گزارش ایسنا، در شرایطی تخصیص واکسن کرونا به ۴۳۷ نفر از ورزشکاران و کادر اجرایی ورزش ایران جهت حضور در المپیک مدنظر قرار گرفته است که طبق اعلام توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک واکسیناسیون برای ورزشکاران المپیکی اجباری نیست. همچنین رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک ایران چندی پیش بیان کرد که اجباری برای واکسیناسیون ورزشکاران به منظور حضور در المپیک وجود ندارد.

جزییات تزریق واکسن به جمعیت ۴۳۷ نفری ورزش ایران

باید خاطرنشان کرد بر اساس اعلام، چه ورزشکاران المپیکی که انتخاب شده اند، چه آن هایی که در لیست انتظار هستند و چه آن هایی که در کادر اجرایی قرار دارند بر اساس فهرستی که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تایید شده، واکسینه می شوند. در این رابطه صرفا ورزشکارانی که عازم المپیک می شوند واکسن نخواهند زد، بلکه ورزشکارانی که در شرف برگزاری مسابقات انتخابی المپیک هستند و ورزشکارانی که در تمرینات به عنوان آلترناتیو حضور دارند، در لیست واکسیناسیون ورزشکاران قرار گرفته اند. در عین حال واکسیناسیون ۲ مرحله ای انجام می شود و ۲۹۲ نفر در فهرست المپیکی ها و ۱۴۵ نفر در فهرست پارالمپیکی ها قرار داشته اند.

واکسیناسیون ورزش ایران قبل از سالمندان و بیماران خاص!

نکته قابل تامل در مورد واکسیناسیون جمعیت ۴۳۷ نفره ورزش ایران اینکه، مقامات سازمان بهداشت جهانی مخالفت خود را با اولویت دسترسی ورزشکاران المپیکی به واکسن کووید ۱۹ اعلام کرده بودند و رییس کمیته بین‌المللی المپیک نیز عنوان کرد که اولویت دریافت واکسن با گروه‌های آسیب‌پذیر، پرستاران، پزشکان و همه کسانی است که جوامع ما را ایمن نگه می‌دارند و شرکت‌کنندگان در المپیک باید واکسیناسیون را بعد از دسترسی عمومی انجام دهند.

اولین سوال در رابطه با واکسیناسیون کاروان المپیک ایران اعم از ورزشکاران اعزامی و غیراعزامی و نیز کادر اجرایی این است که با چه توجیهی و در شرایطی که ورزشکاران در اولویت دسترسی تزریق واکسن در دنیا قرار ندارند، چنین اقدامی در ایران مدنظر قرار گرفته است و به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، به خاطر توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی، ایران جزو اولین کشورهایی هست که کاروان المپیکی و پارالمپیکی خود را واکسینه می‌کند.  قابل تامل اینکه واکسیناسیون جمعیت ۴۳۷ نفره ورزش ایران در شرایطی صورت گرفته که در ایران هنوز واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر کشور از جمله بیماران خاص و سالمندان به پایان نرسیده است و روزانه جمعیت بالایی جان خود را از دست می دهند.

اظهارات ضدونقیض در مورد تخصیص واکسن به کاروان المپیک ایران

اما دیروز سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت سخنان عجیب‌تری را مطرح کرده است، وی درباره چرایی تزریق واکسن کرونا برای کاروان چند صد نفره المپیک کشور، علی رغم عدم اتمام واکسیناسیون سالمندان و بیماران خاص، اعلام کرد که واکسیناسیون کووید ۱۹ برای ورزشکارانی که در پاراالمپیک شرکت می‌کنند به درخواست وزارت ورزش انجام شده است. سپس واکسیناسیون ورزشکارانی که در المپیک شرکت می‌کنند، انجام خواهد شد. ورزشکاران برای حضور و شرکت در مسابقات المپیک باید واکسینه شوند و در غیر این صورت نمی‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.

این در حالی است که رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک در مورد اجباری بودن واکسیناسیون ورزشکاران برای حضور در المپیک توکیو، بیان کرد که از نظر کمیته بین المللی المپیک اجباری وجود ندارد اما توصیه کرده اند واکسن بزنید و بیایید و حتی به ما گفته اند که حاضر هستند دو برابر تعداد کاروان، واکسن بدهند، مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام دادیم و آن ها هم اعلام کردند برای تأمین این میزان سهمیه که محدود است، مشکلی ندارند.

دومین پرسش نیز در مورد واکسیناسیون کاروان المپیک ایران اعم از ورزشکاران اعزامی و غیراعزامی و نیز کادر اجرایی این است که علت حقیقی تخصیص این ۴۳۷ سهمیه چه بوده است؟ آیا وزارت بهداشت با این  توجیه که ورزشکاران برای حضور و شرکت در مسابقات المپیک باید واکسینه شوند و در غیر این صورت نمی‌توانند در این مسابقات شرکت کنند، به ورزش ایران این میزان واکسن را ارائه کرده است و علت اظهارات متفاوت سخنگوی وزارت بهداشت و رییس کمیته ملی المپیک در این زمینه چیست؟

مخالفت WHO و IOC با اولویت دسترسی ورزشکاران المپیکی

نکته قابل اشاره اینکه مقامات سازمان بهداشت جهانی مخالفت خود را با اولویت دسترسی ورزشکاران المپیکی به واکسن کووید ۱۹ اعلام کردند، پس از آن کمیته بین‌المللی المپیک نیز موضع خود را درباره واکسیناسیون عادی ورزشکاران در کنار مردم شفاف کرد.

توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که واکسیناسیون برای ورزشکاران المپیکی اجباری نیست. وی همچنین عنوان کرد که اولویت دریافت واکسن با گروه‌های آسیب‌پذیر، پرستاران، پزشکان و همه کسانی است که جوامع ما را ایمن نگه می‌دارند؛ شرکت‌کنندگان در المپیک باید واکسیناسیون را بعد از دسترسی عمومی انجام دهند.

انتهای پیام