واژگونی پیکان وانت در جاده سراب-بستان آباد و مصدومیت شدید راننده / خواب آلودگی، سرعت غیر مطمئنه عاملهای واژگونی خودروها
واژگونی پیکان وانت در جاده سراب-بستان آباد و مصدومیت شدید راننده / خواب آلودگی، سرعت غیر مطمئنه عاملهای واژگونی خودروها

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: واژگونی پیکان وانت در جاده سراب-بستان آباد, مصدومیت شدید راننده اش را بدنبال داشت حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ واژگونی خودرو پیکان وانت به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان سراب اعلام شد. وی گفت: با گزارش این حادثه […]

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: واژگونی پیکان وانت در جاده سراب-بستان آباد, مصدومیت شدید راننده اش را بدنبال داشت

حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ واژگونی خودرو پیکان وانت به اپراتوری فوریتهای پزشکی شهرستان سراب اعلام شد.
وی گفت: با گزارش این حادثه به پایگاه اورژانس ۱۱۵ چیرلو بمحل حادثه اعزام شد و تکنسینهای فوریتهای پزشکی پس از بررسی صحنه از مصدومیت شدید راننده این خودرو خبر دادند که بدنبال واژگونی روی داده بود.
حسینقلی زاده همچنین گفت: تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ با اقدامات درمانی, ثابت سازی و پیش بیمارستانی مصدوم را به بیمارستان سراب انتقال دادند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: واژگونی خودرو اکثرا بدنبال سرعت غیرمطمئنه و خواب آلودگی راننده روی میدهد و با رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی شاهد کاهش این حوادث خواهیم بود.