هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود
هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود

استاد ادبیات دانشگاه کاشان گفت: همه را دیدن، به همه در فراز و فرود توجه کردن و هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود. در سومین روز از نشست علمی ادبی روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار، “عبدالرضا مدرس‌زاده” از اساتید برجسته دانشگاه کاشان با اشاره به ابعاد […]استاد ادبیات دانشگاه کاشان گفت: همه را دیدن، به همه در فراز و فرود توجه کردن و هنر دیگران را قدر شمردن هنر استاد شهریار بود.

در سومین روز از نشست علمی ادبی
روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار، “عبدالرضا
مدرس‌زاده” از اساتید برجسته دانشگاه کاشان با اشاره به ابعاد شعری و شخصیتی
استاد شهریار گفت:  شهریار حق بزرگی به
گردن میراث معنوی و ماندگار شعر و همچنین زبان و ادبیات فارسی و آذربایجانی دارد.

وی افزود: شهریار فراتر از
فراز و فرودهای شاعری بود و از فراز و فرودهایی که در زندگی و روزگارش بوده است به
خوبی توانسته سربلند بیرون بیاد و امور را مدیریت کند
.

مدرس زاده تصریح کرد: اخوانیه‌هایی
که در شعر شهریار مشهود است در دیوان شاعران همزمانش به چشم نمی‌خورد و هنر شهریار
در سرودن اخوانیه‌های نمودار شده نه در هجو و خودستایی.

این استاد دانشگاه گفت: مقطعی
که فرد در آن زندگی می‌کند به انتخاب خودش نیست اما شخصیت‌های مقتدر و با فضیلت و
فرهنگ این مقطع به انتخاب خود نرسیده را مدیریت کرده و توانسته‌اند ماندگار شوند و
شهریار یکی از این اصخاب فضل است که با مدیریت زمان زندگی خود توانسته در تاریخ
ادبی ایران ماندگار شود.

وی تاکید کرد: شهریار شدن
آسان نیست و شهریار بودن شهریار در گرو «آنی» است که او داشته و در خلوت رندانه و
عارفانه خود «آن» را کشف کرده و به دست آورده و با هرج و مرج های و هیاهوهای
روزگار آن را از دست نداده است
.

براساس این گزارش آیین‌های
ویژه روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین شهریار از
بیست و سوم شهریورماه جاری در تبریز و شهرستانهای استان آغاز شده و تا بیست و هشتم
  همین ماه ادامه خواهد داشت.