همایش تجاری-بانکی ایران و ارمنستان
همایش تجاری-بانکی ایران و ارمنستان

همایش تجاری-بانکی ایران و ارمنستان به گزارش قلم پرس،همایش تجاری بانکی ایران و ارمنستان روز یکشنبه بیستم شهریورماه راس ساعت ۱۰ صبح در اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود.‌ در این همایش که با عنوان ارمنستان، دروازه ورود به بازار اوراسیا برگزار می‌شود آخرین اخبار تحولات و فرصت‌های همکاری ارائه می‌شود.‌ مجید کیانی مدیرعامل سازمان منطقه […]


همایش تجاری-بانکی ایران و ارمنستان

به گزارش قلم پرس،همایش تجاری بانکی ایران و ارمنستان روز یکشنبه بیستم شهریورماه راس ساعت ۱۰ صبح در اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود.‌
در این همایش که با عنوان ارمنستان، دروازه ورود به بازار اوراسیا برگزار می‌شود آخرین اخبار تحولات و فرصت‌های همکاری ارائه می‌شود.‌
مجید کیانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این همایش به سخنرانی خواهد پرداخت‌.‌