نیازمندان واقعی برای کمک و حمایت شناسایی شوند
نیازمندان واقعی برای کمک و حمایت شناسایی شوند

فرمانده سپاه عاشورای استان گفت : شناسایی و کمک به نیازمندان واقعی در طرح کمک مؤمنانه ، یک امر ضروری است که می تواند موفقیت این طرح را دو چندان کند.

به گزارش قلم پرس، سردار عابدین خرم در حاشیه پانزدهمین مرحله کمک های مؤمنانه سپاه ناحیه امامت تبریز اظهار داشت : برخی از افراد و خانواده هایی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و شغل و درآمد خود را در زمان کرونا از دست داده اند ، جزء نیازمندان واقعی هستند که حتما باید در اولویت کمک قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه مواسات و کمک به نیازمندان ، منش و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار بود، گفت : باید در حد و توان خود ، این سیره و سنت حسنه را که اجری معنوی دارد را دنبال کنیم.
فرمانده سپاه عاشورای استان در ادامه افزود : سپاه ناحیه امامت تبریز ، در بحث کمک های مؤمنانه، بسیار فعال و موفق عمل کرده است و امیدواریم تا ریشه کنی کامل این ویروس منحوس، همین رویه را ادامه دهند.
وی با بیان اینکه سپاه تا ریشه کنی کامل این ویروس، همچنان فعالیتها و اقدامات خود را با شدت بیشتر دنبال می کند گفت: سپاه همه وظایف محوله خود به خصوص وظایف محوله در طرح شهید قاسم سلیمانی و همچنین طرح کمک مؤمنانه را با جدیت دنبال می کند.