شهردار منطقه ۸ از نصب پایه چراغ‌های روشنایی طرح سنتی در پروژه سنگ فرش امامزاده سید جمال خبر داد. به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: در هفته‌های اخیر طرح ساماندهی کوچه امامزاده سید جمال در راسته کوچه را که شامل ایجاد پیاده رو و سنگفرش کردن کوچه امامزاده سید جمال […]شهردار منطقه ۸ از نصب پایه چراغ‌های روشنایی طرح سنتی در پروژه سنگ فرش امامزاده سید جمال خبر داد.

به گزارش قلم پرس، رضا جانفشان نوبری ضمن اعلام خبر فوق افزود: در هفته‌های اخیر طرح ساماندهی کوچه امامزاده سید جمال در راسته کوچه را که شامل ایجاد پیاده رو و سنگفرش کردن کوچه امامزاده سید جمال بود، آغاز کرده و با جدیت به دنبال ساماندهی اساسی این مسیر تاریخی هستیم.
وی افزود: در کنار پروژه کف‌سازی کوچه امامزاده، در روزهای اخیر، عملیات نصب پایه چراغ‌های سنتی در این محور انجام شده و بر زیبایی‌های این مسیر تاریخی افزوده شده است.
شهردار منطقه ۸ گفت: عملیات روشنایی کوچه امامزاده سیدجمال با الهام‌گیری از تناسب چراغ‌های نصب شده با بافت تاریخی منطقه اجرائی شده و در فاز اول این مسیر اقدام به نصب بالغ بر شش پایه چراغ کردیم که منجر به زیبایی بصری و روشنایی این مسیر گردشگری خواهد شد.