با دستور و پیگیری شهردار منطقه ۹ تبریز، عملیات ساماندهی و بهسازی بوستان پروفسور هشترودی به صورت جدی در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ اظهار کرد: در راستای حفظ و نگهداری شهری، اصلاح، تعمیر و ایجاد سیستم روشنایی در همه پارکها و بوستانهای سطح این حوزه توسط […]با دستور و پیگیری شهردار منطقه ۹ تبریز، عملیات ساماندهی و بهسازی بوستان پروفسور هشترودی به صورت جدی در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ اظهار کرد: در راستای حفظ و نگهداری شهری، اصلاح، تعمیر و ایجاد سیستم روشنایی در همه پارکها و بوستانهای سطح این حوزه توسط اکیپ‌های فنی و خدماتی در حال اجرا است.
وی افزود: با توجه به وضعیت مطلوب آب و هوایی در شب‌ها و گذران اوقات فراغت شهروندان در پارکها و بوستانهای سطح حوزه، بازنگری نور محیطی داخلی و پیرامونی پارکها و رسیدگی به وضعیت روشنایی معابر به ترتیب اولویت در دستور کار اکیپ‌های فنی و خدماتی است.