نرخ بهای خدمات اتوبوسرانی در خطوط و مسیرهای بخش خصوصی، در صورت نداشتن کارت بلیت و یا عدم استفاده از کارت بلیت توسط مسافر برای سال ۱۴۰۱ اعلام شد. به گزارش قلم پرس، پیرو اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ برابر مجوزهای حاصله به اطلاع شهروندان گرامی می رساند آن دسته از شهروندانی که در زمان […]نرخ بهای خدمات اتوبوسرانی در خطوط و مسیرهای بخش خصوصی، در صورت نداشتن کارت بلیت و یا عدم استفاده از کارت بلیت توسط مسافر برای سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش قلم پرس، پیرو اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ برابر مجوزهای حاصله به اطلاع شهروندان گرامی می رساند آن دسته از شهروندانی که در زمان استفاده از ناوگان بخش خصوصی، فاقد کارت بلیت بوده و یا جهت پرداخت کرایه از کارت بلیت الکترونیکی استفاده نکنند، مشمول پرداخت کرایه نقدی به شرح جدول ذیل خواهند بود.
ضمنا” در صورت خرابی یا خاموشی دستگاه کارتخوان اتوبوس، مبلغ کرایه پرداختی معادل کرایه کارت بلیت خواهد بود.