سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، حرکت به سمت مکانیزاسیون خدمات شهری و توجه به حل سریع مشکلات خدماتی را از اولویت‌های اساسی حوزه خدمات شهری دانست. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در جلسه‌ای که به منظور هم‌اندیشی و احصای مشکلات پیمانکاران حوزه خدمات شهری برگزار شد، با اعلام این مطلب […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز، حرکت به سمت مکانیزاسیون خدمات شهری و توجه به حل سریع مشکلات خدماتی را از اولویت‌های اساسی حوزه خدمات شهری دانست.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی در جلسه‌ای که به منظور هم‌اندیشی و احصای مشکلات پیمانکاران حوزه خدمات شهری برگزار شد، با اعلام این مطلب اظهار کرد: هموارسازی مسیر فعالیت و رفع مشکلات فعالیت‌های خدماتی و اجرایی گام اساسی در ارائه خدمات بهینه به شهروندان است.