به گزارش ایسنا و به نقل از  فدراسیون قایقرانی، پس از برگزاری تست انتخابی ١۵ فروردین‌، کمیته فنی آبهای آرام در مورد اعزام نفرات به مسابقات کسب سهمیه المپیک تصمیم‌گیری کرد. براساس نظر کمیته فنی با توجه به نتایج تست انتخابی، علی آقا میرزایی در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر، عادل مجللی در کانوی یکنفره ١٠٠٠ […]

به گزارش ایسنا و به نقل از  فدراسیون قایقرانی، پس از برگزاری تست انتخابی ١۵ فروردین‌، کمیته فنی آبهای آرام در مورد اعزام نفرات به مسابقات کسب سهمیه المپیک تصمیم‌گیری کرد.

براساس نظر کمیته فنی با توجه به نتایج تست انتخابی، علی آقا میرزایی در کایاک یکنفره ١٠٠٠ متر، عادل مجللی در کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر مردان و هدیه کاظمی در کایاک ۵٠٠ و ٢٠٠ متر زنان به مسابقات تایلند اعزام می شوند.

محمدنبی رضایی در کانوی یکنفره ١٠٠٠ متر کاپ دو  و انتخابی نهایی المپیک در برانوئال روسیه اعزام می‌شود.

در چند ماده نیز کمیته فنی اعزام را به تست انتخابی چهارشنبه ١٨ فروردین و به دست آوردن رکورد در نظر گرفته شده، منوط کرد.

بر اساس این تصمیم در ماده کایاک دونفره ١٠٠٠ متر تایم ٣:٢۴.٩٩ دقیقه، در کایاک یکنفره ٢٠٠ متر تایم ٣۶.٩٩ ثانیه، در کانوی یکنفره ٢٠٠ متر تایم ۵١.٩٩ ثانیه و در کانوی دونفره ۵٠٠ متر تایم ٢:٠۵.٩٩ دقیقه اعلام شد.

در این جلسه کمیته فنی علیرضا سهرابیان رئیس، رضا صابونچی دبیرکل، کتایون اشرف نائب‌رئیس بانوان، محمود ساویز، الیاس اقلیمی، محسن میلاد، مسعود میرسعیدی و الهه خوارزمی اعضای کمیته فنی و ایرج اقلیمی، مهسا مجللی و ایمان پورعزیزی مربیان تیم ملی آبهای آرام حضور داشتند.

انتهای پیام