معامله اراضی شهرک های صنعتی بدون ایجاد واحد تولیدی قابل قبول نیست
معامله اراضی شهرک های صنعتی بدون ایجاد واحد تولیدی قابل قبول نیست

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: با توجه به هزینه‌های صرف شده در شهرک های صنعتی موضوع خریدوفروش‌هایی که منجر به تولید و اشتغال نمی ‌شود به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در نشست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در کنار مبارزه با مظاهر فساد، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و تولید و به‌تبع آن اشتغال است.
وی ادامه داد: درصورتی‌که فردی در شهرک صنعتی زمینی را تحت عنوان ایجاد واحد تولیدی خریداری کند باید به‌صورت رسمی متعهد شود که پیش از احداث واحد تولیدی و صنعتی حق واگذاری زمین‌های خریداری‌شده به هر عنوانی را نداشته و در صورت واگذاری معامله انجام‌شده باطل است.
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های صرف شده برای ایجاد بسترهای تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی به‌هیچ‌عنوان موضوع خریدوفروش‌هایی که منجر به تولید و اشتغال نمی‌شود قابل‌قبول نیست.