مسمومیت ۲۰ نفر از ساکنین ساختمانی در اثر پخش گاز سمی مواد شیمیایی
مسمومیت ۲۰ نفر از ساکنین ساختمانی در اثر پخش گاز سمی مواد شیمیایی

پخش گاز سمی مواد شیمیایی، موجب مسمومیت ۲۰ نفر از ساکنین ساختمانی در خیابان باغشمال شد

به گزارش قلم پرس، آتش پاد علیرضا زبردست اظهار داشت: عصر امروز در اثر ترکیب مواد شیمیایی و متصاعد شدن بخارات گاز سمی در بین طبقات ساختمان چهار طبقه، ۲۰ شهروند مسموم با تلاش آتش نشانان از مرگ نجات یافتند.

وی در تشریح این خبر افزود: در اثر وقوع این حادثه ۲۰ نفر از شهروندان در اثر تولید گاز سمی دچار مسومیت و تنگی نفس شده بودند که با اطلاع رسانی بموقع به آتش نشانی و واکنش سریع آتش نشانان همه ساکنین مسموم نجات یافتند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز ادامه داد: به دلیل غلظت گاز سمی ،امکان ورود به داخل ساختمان و تخلیه گاز وجود نداشت و آتش نشانان با بهره گیری از دو دستگاه نردبان تلسکوپی آتش نشانی ساکنین را به بیرون منتقل کردند.
وی حاطرنشان کرد: همه افراد مسموم جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت و عملیات امدادی خاتمه یافت.