مروری تاریخی بر اقتصاد مقاومتی در بیان رهبر معظم انقلاب