به گفته نائب رئیس شورای شهر تبریز، این شورا عزم خود را برای ارائه طرح هایی جهت برخورداری حاشیه نشینان از سکونتگاه های مناسب جزم کرده است.

به گزارش قلم پرس، سونیا اندیش در حاشیه بازدید از بافت حاشیه ای شهر با بیان مطلب فوق، گفت: حاشیه نشینی یکی از مسائل و مشکلات عمده شهر تبریز است که باعث مواردی اعم از ساخت و ساز غیرمجاز، مشکلات فرهنگی اجتماعی و ایجاد سکونتگاه هایی که از لحاظ استحکام شرایط مطلوب ندارد، شده است.

او ادامه داد: حاشیه نشینی معضلی است که هم اکنون در تبریز وجود دارد اما با این حال مردم این مناطق حق دارند که از یک سکونتگاه مناسب برخوردار باشند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه اغلب واحدهای سکونتگاه های غیررسمی مشکل دارد، عنوان کرد: بیشتر این محلات روی گسل و شیب واقع شده است و بر این اساس شورای شهر عزم خود را جزم کرده تا با کمک کلیه دستگاه های اجرایی از جمله استانداری، مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان های تابع، حمایت هایی در قالب تخصیص بودجه و کمک به مسایل فرهنگی را در رابطه با بازآفرینی شهری داشته باشد.

او افزود: شورای شهر تبریز به دنبال این است که تا پایان دوره پنجم، تعدادی طرح در رابطه با تغییر محل سکونتگاه به صورت پایلوت اجرا شود و البته ادامه دار هم باشد.

اندیش گفت: با جابجایی حاشیه نشینان و تخلیه مساکن فعلی، احتمالا برای تبدیل این فضاها به فضای سبز برنامه ریزی می شود و از طرفی سکونتگاه های این عزیزان از نظر اعتبار و استحکام بهتر می شود تا آنها بتوانند از خدمات شهری استفاده مطلوبی داشته باشند.