شهردار تبریز گفت: مجموعه مدیریت شهری تبریز همواره قدردان زحمات کارگران خدوم و زحمتکش شهر است. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار شامگاه چهارشنبه در مراسم افطاری کارگران شهرداری که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، اظهار کرد: کارگران موتور محرکه اصلی شهرداری هستند و بخش عظیمی از امور جاری شهر از جمله […]شهردار تبریز گفت: مجموعه مدیریت شهری تبریز همواره قدردان زحمات کارگران خدوم و زحمتکش شهر است.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار شامگاه چهارشنبه در مراسم افطاری کارگران شهرداری که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، اظهار کرد: کارگران موتور محرکه اصلی شهرداری هستند و بخش عظیمی از امور جاری شهر از جمله کارهای خدماتی و عمرانی به دست این عزیزان انجام می‌شود.