محیط زیست و شهر هوشمند مد نظر شهرهای موفق جهان است
محیط زیست و شهر هوشمند مد نظر شهرهای موفق جهان است

نائب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز حرکت به سمت ایجاد شهر هوشمند را عاملی مهم در کاهش چالش های زیست محیطی مثل آلودگی هوا و مدیریت پسماند عنوان کرد. سعید نیکوخصلت در آستانه برگزاری نخستین همایش شهر هوشمند در گفتگو با قلم پرس گفت: در دنیای کنونی، تمامی شهرهای موفق […]

نائب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز حرکت به سمت ایجاد شهر هوشمند را عاملی مهم در کاهش چالش های زیست محیطی مثل آلودگی هوا و مدیریت پسماند عنوان کرد.

سعید نیکوخصلت در آستانه برگزاری نخستین همایش شهر هوشمند در گفتگو با قلم پرس گفت: در دنیای کنونی، تمامی شهرهای موفق جهان در عملکرد خود مسائل زیست محیطی و شهر هوشمند را مد نظر قرار می دهند.

نیکوخصلت با اشاره به مزایای شهر هوشمند، اظهار داشت: کمک برای حفظ محیط زیست، صرفه جویی در زمان، محافظت از انرژی های فسیلی و منابع طبیعی ، سرعت بخشیدن به انجام امور، کاهش تصادفات جاده ای، کاهش ترافیک و…از جمله مزایای شهر هوشمند است.

وی با تاکید بر اینکه شهر هوشمند در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی نیز می تواند مثمرثمر باشد، افزود: بدین ترتیب ارتباطات و زبان بین المللی شهر نیز  افزایش یافته و می تواند فرصت های شغلی جدید ایجاد کند.

این عضو شورای شهر تبریز شهر هوشمند را راهکاری جهت تسریع در امور شهروندان عنوان کرده و گفت: شهر هوشمند می تواند یک مدیریت و پنجره واحد شهری باشد تا شهروند بتواند از طریق یک وب سایت تمام مشکلات خود از قبیل مخابرات، برق، کسب پروانه ، ثبت نام ها، امور بانکی و… را انجام دهد.

نیکوخصلت به نقش شهر هوشمند در امور مختلف شهری اشاره کرده و اظهار داشت: در مواردی همچون دیزاین شهری و زیباسازی ، مدیریت حمل و نقل درون شهری و اتوبوس ها، مدیریت پسماند ها و… می توان از این فناوری بهره گرفت چرا که شهر هوشمند به طور کلی در مباحث مختلفی می تواند ورود کرده و آمار دقیق تری ارائه دهد.

وی با تاکید بر لزوم رفتن به سمت شهر هوشمند، گفت: دیر یا زود بالاخره مجبوریم خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم و در این زمینه هر قدر سریع تر شهر هوشمند ایجاد شود به همان میزان هزینه های کمتری را از دست می دهیم.

نائب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز با اشاره به آماده سازی شهرداری برای شهر هوشمند، تصریح کرد: در واقع سیر پیشرفت های تکنولوژی و تغییرات جهانی موجب می شود به این سمت حرکت کنیم؛ در این بین شهرداری تبریز نیز می تواند به این سمت حرکت کند به شرطی که همه خواستار این موضوع باشیم و عزمی واحد وجود داشته باشد .

نیکوخصلت خاطرنشان کرد: در این بین شهروندان نیز نقش مهمی دارند چرا که این یک رویکرد تیمی است که همه اعم از شورای شهر، دولت، مدیران شهری، نسل آینده و… در این موفقیت سهیم هستند.

وی مطالبه گری و پیگیری شهروندان را راهکاری برای تسریع در ایجاد شهر هوشمند دانسته و افزود: مردمی که علاقمند به تغییر باشند می توانند جامعه خود را تغییر دهند که در این موضوع هم شهروندان باید به تسهیل ارتباطات و  افکار جدید احترام گذاشته و از این رویکرد استقبال کنند.