طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز انتخاب و معرفی شد. به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۷ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و  مدیران این منطقه برگزار شد.  بر همین اساس، محمد رشتبری به عنوان شهردار […]طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز انتخاب و معرفی شد.

به گزارش قلم پرس، مراسم معارفه شهردار منطقه ۷ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و  مدیران این منطقه برگزار شد. 
بر همین اساس، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز معرفی و از زحمات محمدعلی سلیمی قدردانی شد.