مدیرکل برنامه و بودجه از تصویب متمم برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در صحن علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، مهدی عبداللهی اظهار داشت: متمم برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۰ پس از طرح و بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و برنامه‌وبودجه در صحن علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز تصویب شد و […]مدیرکل برنامه و بودجه از تصویب متمم برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در صحن علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مهدی عبداللهی اظهار داشت: متمم برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۰ پس از طرح و بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و برنامه‌وبودجه در صحن علنی شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز تصویب شد و برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال گردید.