سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز گفت: در طی دو هفته اخیر برای لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهر تبریز ۹۵۰ تن آسفالت استفاده شده است. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی اعلام کرد: در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری و از آغاز اولین روز طرح نگهداشت شهری تاکنون، بالغ بر […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز گفت: در طی دو هفته اخیر برای لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهر تبریز ۹۵۰ تن آسفالت استفاده شده است.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی اعلام کرد: در راستای اجرای طرح نگهداشت شهری و از آغاز اولین روز طرح نگهداشت شهری تاکنون، بالغ بر ۹۵۰ تن آسفالت برای ترمیم و لکه گیری معابر توسط اکیپ های آسفالت کارگاه‌های امانی خدمات شهری برای امورات لکه گیری استفاده شده است.