لغو محرومیت بازیکن تیم تراکتور
لغو محرومیت بازیکن تیم تراکتور

بر اساس رأی کمیته استیناف، محرومیت هادی محمدی رفع شد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، به دنبال اعتراض باشگاه تراکتور به رأی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت هادی محمدی از سه بازی در لیگ برتر، کمیته استیناف پس از تشکیل جلسه و با مدنظر قراردادن دفاعیات باشگاه، با کاهش محرومیت این بازیکن به دو جلسه […]بر اساس رأی کمیته استیناف، محرومیت هادی محمدی رفع شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، به دنبال اعتراض باشگاه تراکتور به رأی کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت هادی محمدی از سه بازی در لیگ برتر، کمیته استیناف پس از تشکیل جلسه و با مدنظر قراردادن دفاعیات باشگاه، با کاهش محرومیت این بازیکن به دو جلسه و اجرای یک جلسه به صورت تعلیقی رأی داد.

باتوجه به گذراندن یک جلسه محرومیت هادی محمدی در بازی با آلومینیوم، این بازیکن می‌تواند از بازی با صنعت نفت در ترکیب تراکتور قرار گیرد.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷