جلسه معارفه سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ تبریز با حضور شهردار تبریز برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، با حضور عباس رنجبر و جمعی از مدیران منطقه ۱۰، حسن گنجی به عنوان سرپرست شهرداری این منطقه معرفی و از خدمات ارزنده رسول وظیفه‌شناس شهردار پیشین قدردانی شد.
در این مراسم، رنجبر شهرداری منطقه ۱۰ را دارای پتانسیل بالایی از لحاظ نیروی انسانی ذکر کرد و گفت: منطقه ۱۰ با برخورداری از ساختار و چیدمان خوبی از نیروهای توانمند، دلسوز و تلاشگر از مناطق مورد رضایت شهروندان است.
وی افزود: شفافیت و پاکدستی در کنار تجربه و تخصص، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای حوزه مدیریت در شهرداری تبریز بوده و در برنامه‌ها به دنبال عملکردی شفاف هستیم. میثاق ما کار با همکاران پاکدست است و هرچه‌قدر خدمات ما شفاف باشد، به همان میزان موجب رضایت شهروندان و در نهایت باعث فراهم آمدن آسایش و آرامش شهروندان خواهد بود.
رنجبر از اقدامات صورت گرفته در دوران رسول وظیفه شناس شهردار پیشین قدردانی کرد و گفت: طی این مدت شاهد اتفاقات چشمگیری در همه حوزه‌ها بودیم.
همچنین حسن گنجی سرپرست شهرداری منطقه ۱۰ نیز تکریم ارباب رجوع، صداقت و پیگیری دقیق پروژه‌های در دست اقدام منطقه را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد.