معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه معماری فاقد پشتوانه مبانی نظری و فکری به درد نمی خورد، گفت: طراحان در طراحی سازه ها علاوه بر رعایت سلیقه کارفرمایان باید بر اساس نیازسنجی عمومی، آموخته های خود و الزامات دیگر به کارفرمایان مشورت دهند. جواد رحمتی در دومین اجلاس سازندگان و طراحان […]


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه معماری فاقد پشتوانه مبانی نظری و فکری به درد نمی خورد، گفت: طراحان در طراحی سازه ها علاوه بر رعایت سلیقه کارفرمایان باید بر اساس نیازسنجی عمومی، آموخته های خود و الزامات دیگر به کارفرمایان مشورت دهند.

جواد رحمتی در دومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز، با تاکید بر اینکه طراحان باید نکات اجباری کارفرمایان در اجرای پروژه ها را کاهش دهند، افزود: طراحان باید آن چه در ذهن دارند را با تلفیق یافته های خود و نظر کارفرمایان به یک اثر معماری تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از تمرکز ما در حوزه معماری به سمت نمای ساختمان سوق یافته است، گفت: زمانی به اندازه ای بر نمای ساختمان ها اغراق شد که از عملکردگرایی غافل شدیم و زمانی نیز عملکردگرایی در این حوزه القا شد و اکنون دوباره تجربه قبلی تکرار می شود و بر نما توجه بیشتری می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در زمان کنونی آثار خلق شده و سازه ها در مناطق مختلف شهری تفاوتی با هم ندارد و ضوابط و چارچوب هایی در زمینه های مختلف مانند بافت تاریخی، چشم انداز شهری و تراکم و مسایل فرهنگی و اجتماعی برای اجرای سازه ها در نقاط مختلف شهر تدوین نشده است.

رحمتی ادامه داد: ساختمان هایی که در بافت های تاریخی با هدف کاهش جمعیت پذیری و افزایش تاب آوری این مناطق اجرا می شود، فقط محدودیت ها در حوزه ارتفاع رعایت می شود و محدودیت در سایر ضوابط و حریم بصری در آن ها رعایت نمی شود.

وی با بیان اینکه نبود تحلیل و محتوا در اجرای پروژه ها موجب شده تا این پروژه ها بدون هیچ هدف و ضوابطی اجرا می شود، یادآوری کرد: وظیفه نظام مهندسی نباید فقط توزیع سهمیه بین مهندسان باشد بلکه باید به حوزه های مختلف اجرای پروژه ها نظارت داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در بحث سازندگان نیز نظام مهندسی با سپردن ساخت و ساز به مجریان دارای صلاحیت به دنبال افزایش کیفی و فنی ساختمان ها بود ولی در این حوزه نیز هیچ رضایت نسبی وجود ندارد.

رحمتی افزود: بر اساس گزارش های کسب شده بیش از ۸۰ درصد مجریان دارای صلاحیت سر پروژه حضور ندارند و سازه های اجرا شده کیفیت لازم را ندارند در حالی که سازه در کنار داشتن زیبایی باید دوام نیز داشته باشد.