لایحه واگذاری تیم‌های شهرداری پیشنهاد خود شهرداری است
لایحه واگذاری تیم‌های شهرداری پیشنهاد خود شهرداری است

فرماندار تبریز گفت: لایحه واگذاری تیم‌های شهرداری پیشنهاد خود شهرداری بوده که به شورای شهر ارائه شد و بر اساس مصوبه شورای شهر مبنی بر واگذاری تیم‌ها در هیات حل اختلاف استان مورد تأکید قرار گرفت، تا لایحه اجرا شود. به گزارش قلم پرس، علیار راستگو در رابطه با تصمیم هیات حل اختلاف در مورد وضعیت تیم‌داری […]

فرماندار تبریز گفت: لایحه واگذاری تیم‌های شهرداری پیشنهاد خود شهرداری بوده که به شورای شهر ارائه شد و بر اساس مصوبه شورای شهر مبنی بر واگذاری تیم‌ها در هیات حل اختلاف استان مورد تأکید قرار گرفت، تا لایحه اجرا شود.

به گزارش قلم پرس، علیار راستگو در رابطه با تصمیم هیات حل اختلاف در مورد وضعیت تیم‌داری شهرداری تبریز اظهار داشت: این موضوع دارای دو بخش بود و قرار بود لایحه واگذاری تیم‌ها تا پایان آبان‌ماه توسط شهرداری به شورا ارائه شود که موضوع ارائه لایحه واگذاری توسط هیات حل اختلاف تائید شد.

وی افزود: از طرفی دیگر  هیات حل اختلاف بر رأیی که پیش‌ از این صادر کرده بود، کماکان تأکید کرد.

فرماندار تبریز خاطرنشان کرد: رأی هیات حل اختلاف مبنی واگذاری نبوده و به این موضوعات ورود نمی‌کند.

وی اضافه کرد: لایحه واگذاری تیم‌های شهرداری پیشنهاد خود شهرداری بوده که به شورای شهر ارائه شد و براساس مصوبه شورای شهر مبنی بر واگذاری تیم‌ها در هیات حل اختلاف استان مورد تأکید قرار گرفت تا لایحه اجرا شود.