یک فوریت لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز تصویب شد. به گزارش قلم پرس، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه علنی امروز شورا، یک فوریت لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش را تصویب کردند.یک فوریت لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش شهرداری تبریز تصویب شد.

به گزارش قلم پرس، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه علنی امروز شورا، یک فوریت لایحه شهرداری مبنی بر احیای سازمان ورزش را تصویب کردند.