لازمه فعال نمودن بخش خصوصی تقویت تعاونی ها است
لازمه فعال نمودن بخش خصوصی تقویت تعاونی ها است

دهمین نشست کمیته رفع موانع تعاونی های، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی و تعاونی های دارای مشکل، در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون و انجام وظایف نظارتی و حمایتی دولت، برگزار شد. به گزارش قلم پرس: در […]

دهمین نشست کمیته رفع موانع تعاونی های، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری و مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی و تعاونی های دارای مشکل، در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون و انجام وظایف نظارتی و حمایتی دولت، برگزار شد.
به گزارش قلم پرس: در این نشست مشاور و نماینده تام الاختیار استاندار اذربایجان شرقی در امور تعاونی ها، با بیان اینکه برای رقابتی کردن وفعال نمودن بخش خصوصی لازم است بخش تعاونی را تقویت کنیم، اظهار داشت: بایستی آموزش سرمایه گزاران در بخش تعاونی به ویژه آموزش قانون تعاون را در اولویت قرار دهیم.
احمد محمدزاده، با بیان اینکه متاسفانه ملاحظه میشود برخی از اعضاء هیات مدیره تعاونیها هم آشنایی کافی با قانون تعاون ندارند، ادامه داد: البته نظارت خوب بر تعاونی های استان مدیریت استانی تعاون دارند قابل تقدیر و قدردانی است.
وی تاکید کرد: اغلب مشکلاتی که در تعاونی ها ملاحظه میشود ریشه در گذشته دارد بر همین اساس وظیفه داریم همه کمک کنیم تا مشکلات شرکتهای تعاونی به ویژه درخصوص تعاونیهای مسکن حل فصل شود

در این نشست به بررسی پرونده تعاونی های، مسکن شماره ۲ دارایی تبریز در خصوص و تعاونی مسکن و بهداشت و درمان و کارگران ماشین سازی در خصوص و تعاونی اعتبار جهاد نصر و پرونده تعاونی مسکن جماران و بررسی پرونده تعاونی مسکن مهر باسمنج و پرونده اتحادیه تعاونی های مسکن کارگزان استان در موضوع پرداخته شد.