یکی از بزرگترین آتشفشان های جهان در محدوده قره داغ باکو با نام عثمان بوزداگ فوران کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از اسپوتنیک وزارت محیط زیست و منابع طبیعی آذربایجان در این خصوص اطلاع داد. براساس اطلاعات این وزارت خانه، فوران تقریبا نه صبح روز یکشنبه شروع شده و ادامه دارد.

در این خبر خاطر نشان شده است: ارتفاع گدازه ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر است. محدوده ی نزدیک به آتشفشان ترک های متعددی در عمق ۴۰ متری زمین ایجاد شده است.
آخرین بار عثمان بوزداگ در فوریه سال ۲۰۱۷ فوران کرده است. این آتش فشان در محدوده ی منطقه محافظت شده قرار دارد که در نزدیک آن کسی زندگی نمی کند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :