فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های رسانه ملی است
فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های رسانه ملی است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های موضوعی برنامه سازی در رسانه ملی است

به گزارش قلم پرس، مرتضی صفری در بازدید از توانمندی های نیروگاه حرارتی تبریز با بیان اینکه فرهنگ سازی مدیریت مصرف جزء اولویت های موضوعی برنامه سازی در رسانه ملی است، اظهار داشت: صنعت برق یکی از صنایع زیر بنایی کشور و از محورهای توسعه یافتگی است‌.

وی افزود: در امر فرهنگ سازی باید مردم را با نحوه و میزان تولید ، شیوه دسترسی و چگونگی توزیع و مصرف آشنا کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه روند مصرف برق در بین مردم نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. گفت: صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی در تلاش برای کمک به رفع موانع تولید در استان است.

وی ادامه داد: با تولید برنامه های مشارکتی می توان توانمندی های صنعت برق را معرفی و با فرهنگ سازی مناسب به مصرف بهینه برق در جامعه کمک کرد.

صفری خاطرنشان کرد: امیدوارم با تعامل و همکاری دو جانبه شاهد موفقیت های خوب در مصرف بهینه برق و صرفه جویی باشیم.