روح الله رشیدی رئیس کمسیون عمران شورای شهر تبریز با حضور در تفرجگاه عینالی در جریان روند فعالیت های این مجموعه قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تفرجگاه عینالی پتانسیل گردشگری بالایی دارد، گفت: لازم است در راستای رفاه حال همشهریان گردشگران توجه بیشتری به […]روح الله رشیدی رئیس کمسیون عمران شورای شهر تبریز با حضور در تفرجگاه عینالی در جریان روند فعالیت های این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در حاشیه این بازدید با بیان اینکه تفرجگاه عینالی پتانسیل گردشگری بالایی دارد، گفت: لازم است در راستای رفاه حال همشهریان گردشگران توجه بیشتری به این مجموعه باشد و شورای شهر تبریز همواره حمایت های لازم را در این خصوص انجام خواهد داد چراکه عینالی ظرفیت گسترده ای دارد و می توان از نقطه به نقطه این تفرجگاه بهره مندی های لازم را فراهم نمود.