به گزارش شهریار، محمودرضا بنائی علت توقف عملیات نوسازی کانال سرپوشیده “ایلی سو” در خیابان شهید فرساد همتی در ضلع شمالی آرامستان بقائیه را سرمای شدید و عدم امکان اجرای عملیات عمرانی در آن شرایط اعلام کرد و گفت: در سرمای شدید امکان کار برای انجام عملیات عمرانی همچون بتن ریزی کف کانال و یا سنگ چینی […]

به گزارش شهریار، محمودرضا بنائی علت توقف عملیات نوسازی کانال سرپوشیده “ایلی سو” در خیابان شهید فرساد همتی در ضلع شمالی آرامستان بقائیه را سرمای شدید و عدم امکان اجرای عملیات عمرانی در آن شرایط اعلام کرد و گفت: در سرمای شدید امکان کار برای انجام عملیات عمرانی همچون بتن ریزی کف کانال و یا سنگ چینی قسمت های معیوب دیواره های کانال، امکان پذیر نبود.
وی ادامه داد: شروع عملیات در این محل صرفا، برای رفع موانع و گرفتگی داخل کانال سرپوشیده هدایت کننده آبهای سطحی بود که طی بازدیدی مشخص شد، داخل کانال با لجن و گل و لای تقریبا مسدود شده و همچنین سقف کانال بر اثر وجود گازهای خورنده فاضلاب به شدت آسیب دیده و احتمال وقوع خطرات ناشی از سقوط احتمالی می رود که مقرر شد کانال نوسازی شود.
بنائی افزود: بر این اساس جهت رعایت حال اهالی و جلوگیری از مشکلات ترددی اهالی و نوسازی اصولی کانال، نوسازی فاز به فاز انجام می گیرد که در فاز اول ۵۰ متر از کانال تخریب و نخاله برداری و لجن برداری شد.
وی گفت: همچنین به طول ۵۰ متر دیگر نیز لجن داخل کانال، لایروبی و لجن برداری شده که در هنگام تخریب سقف های فرسوده فاز دوم، پروژه از پیشرفت مطلوبی برخوردار بود.