ساماندهی و بهسازی بوستان پروفسور هشترودی شهرک خاوران توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ در حال اجراست. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر گفت: تامین رفاه و آسایش شهروندان از جمله وظایف مدیریت شهری است و باید در این راستا اقدامات علمی و […]ساماندهی و بهسازی بوستان پروفسور هشترودی شهرک خاوران توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۹ در حال اجراست.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه ۹ با اعلام این خبر گفت: تامین رفاه و آسایش شهروندان از جمله وظایف مدیریت شهری است و باید در این راستا اقدامات علمی و عملی متنوعی انجام شود. ساماندهی و بهسازی بوستان پروفسور هشترودی در شهرک خاوران به نوبه خود خواهد توانست در تامین بخشی از این نیازهای شهروندی در این شهرک تازه تاسیس نقش موثری داشته باشد.