به گزارش شهریار نیوز،پروژه راه دسترسی آخر یوسف آباد به اتوبان پاسداران که یکی از آرزوهای دیرینه شهروندان بخش شمالی منطقه است توسط شهرداری منطقه یک آغاز و پیمانکار منطقه (سازمان عمران) با سرعت در حال انجام مراحل اجرایی از جمله خاکبرداری این پروژه می باشد که پیشرفت قابل توجهی دارد.در این پروژه حدود ۵۰ ملک […]

به گزارش شهریار نیوز،پروژه راه دسترسی آخر یوسف آباد به اتوبان پاسداران که یکی از آرزوهای دیرینه شهروندان بخش شمالی منطقه است توسط شهرداری منطقه یک آغاز و پیمانکار منطقه (سازمان عمران) با سرعت در حال انجام مراحل اجرایی از جمله خاکبرداری این پروژه می باشد که پیشرفت قابل توجهی دارد.
در این پروژه حدود ۵۰ ملک مسکونی توسط شهرداری منطقه یک تملک شده که پس از انجام مراحل توافقات و مصالحه  تخریب و اجرای پروژه هموار شده است.

لازم به ذکر است که این پروژه نقش بسیار مهمی در ارتباط اتوبان میانی با پاسداران را ایفا کرده و این مسیر را از بن بست آزاد خواهد بود.
 هم اکنون پیمانکار منطقه در حال انجام مراحل خاکبرداری بوده که با سرعت قابل توجهی اجرا می شود.