عملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محل
عملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محل

[ad_1] عملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محل [ad_2]

[ad_1]

عملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محل

[ad_2]