عملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محلعملیات جستجو در محل حادثه انفجار تبریز ادامه دارد/حضور ۵ ایستگاه آتش‌نشانی و یک تیم تخصصی آواربرداری در محل