عملکرد سیستم‌های نرم افزاری شهرداری تبریز بررسی می‌شود
عملکرد سیستم‌های نرم افزاری شهرداری تبریز بررسی می‌شود

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز از بررسی عملکرد سیستم های نرم افزاری با هدف یکپارچه سازی و هوشمند سازی شهرداری تبریز خبر داد.

سید محمد ثابتی با بیان این مطلب افزود: تمامی ساز و کارهای نرم افزاری و سخت افزاری برای حصول شهر هوشمند با مدیریت واحد شهری در حال تدوین و تبیین است.

وی همچنین اظهار داشت: این طرح جامع در ۱۷ محور به همراه ۹۷۶ شاخص جداگانه با محوریت های(سیستم جامع شهرسازی، سیستم جامع مالی، سیستم جامع درآمد، سیستم جامع مدیریت منابع انسانی، سیستم جامع پیمانها و پروژها، سیستم جامع تدارکات و پشتیبانی، سیستم جامع عمران، سیستم جامع مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی، سیستم جامع خدمات شهری، سیستم جامع حقوقی و قوانین، سیستم جامع اطلاع‌رسانی و ارتباط با شهروندان، سیستم جامع اطلاعات جغرافیایی(GIS)، سیستم جامع ارائه و پشتیبانی خدمات ICT، سیستم جامع فرهنگی و اجتماعی، سیستم جامع حمل و نقل و ترافیک، سیستم جامع اتوماسیون اداری، سیستم جامع بازرسی و نظارت) با تاکید شهردار تبریز و به همت گروه شهر خلاق دفتر نو سازی و تحول اداری در راستای بررسی قابلیت، کارایی، میزان پاسخگویی به نیاز و انتظارات سیستم های نرم افزاری تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز اجرا می شود.

ثابتی با اشاره به اینکه شاخص های کلیدی هر یک از سیستم ها در حوزه مربوط احصاء و تدوین شده است، تصریح کرد: نقاط قوت و ضعف هر یک از سیستم ها را شناسایی و در جهت بهبود و رسیدن به شهرداری هوشمند گام های اساسی را برداشته ایم.