خبرگزاری میزان – طبق گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، امین‌حسین رحیمی در جلسه شورای هماهنگی مدیران معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه […]

خبرگزاری میزان – طبق گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، امین‌حسین رحیمی در جلسه شورای هماهنگی مدیران معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: طرحی که با بیش از هفتاد امضاء توسط نمایندگان محترم مجلس به هیئت رئیسه تقدیم و اعلام وصول شده بود ظرف هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد تا روز سه شنبه بررسی شود.

انتهای پیام/