سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب های خام و صنعتی و آب های سطحی و عدم هدایت فاضلاب های خانگی حومه تبریز و سایر شهرستان ها تأکید کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد موقری در جلسه پیشگیری از استفاده از آب و فاضلاب شهری و پساب های صنعتی برای آبیاری اراضی زراعی و باغی بر جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب های خام و صنعتی و آب های سطحی و عدم هدایت فاضلاب های خانگی در راستای پیشگیری از مخاطرات زیست محیطی و انسانی تأکید کرد.
وی همچنین از معدوم سازی سیفی جات و محصولات مزارعی که با فاضلاب آبیاری شده اند با دستور دادستانی خبر داد و با اشاره به ورود فاضلاب به کانال «ایلی سو» کلانشهر تبریز و رودخانه آجی چای (تلخه رود)، بر تکمیل شبکه فاضلاب در تمام مناطق کلان شهر تبریز توسط شرکت آب و اصلاح و هدایت آبهای سطحی هدایت شده به سمت غرب و جنوب تبریز و کنترل آن در محدوده شهر تبریز توسط شهرداری تأکید کرد.
گفتنی است عدم تکمیل شبکه فاضلاب شهر تبریز در محدوده های مزبور و هدایت پساب های خانگی به این کانال و تغییر کاربری کانال از کانال آبهای سطحی به کانال انتقال فاضلاب، عدم مدیریت و نظارت کافی شهرداری از کانال مذکور و تخریب آن توسط کشاورزان منطقه برای برداشت غیرمجاز، هدایت فاضلاب خام خارج از ظرفیت تصفیه خانه شهر تبریز به آجی چای در مجاورت تصفیه خانه و عدم ساماندهی لجن کش های شهری از جمله عوامل مطرح در ایجاد معضلات زیست محیطی در منطقه غرب تبریز بوده است.