ضرورت تلفیق طرح های زیباسازی با فضای سبز در طراحی المان های نوروزی
ضرورت تلفیق طرح های زیباسازی با فضای سبز در طراحی المان های نوروزی

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز بر لزوم تلفیق طرح های زیباسازی با طرح های فضای سبز در المان های نوروزی تاکید کرد. به گزارش قلم پرس به نقل از امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز، در دومین جلسه طراحی المان های نوروزی و مناسبتی که با حضور […]

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز بر لزوم تلفیق طرح های زیباسازی با طرح های فضای سبز در المان های نوروزی تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس به نقل از امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز، در دومین جلسه طراحی المان های نوروزی و مناسبتی که با حضور مدیرعامل سازمان و تعدادی از مدیران حوزه های زیباسازی و فضای سبز برگزار شد، علی مدبر با اشاره به لزوم دقت در مکان یابی المان ها، اظهار داشت: مکان یابی المان ها بیش از هرکاری اولویت دارد؛ چرا که طراحی المان ها باید بر اساس فضای موجود و موقعیت منطقه صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه، باید از مدیران زیباسازی و فضای سبز مناطق نیز کمک گرفته و با اشرافی که آنها در خصوص حوزه استحفاظی خود دارند، انتخاب مکان دقیق تر انجام شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز همچنین تصریح کرد: در خصوص مکان یابی نصب المان ها، تعیین یک مجموعه هدف لازم است تا انسجام و برنامه ریزی دقیق تری برای طراحی داشته باشیم.

مدبر در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت زیبایی المان های شهری تاکید کرد و گفت: المان ها در وهله اول با زیبایی ظاهری خود توجه بیننده را جلب می کنند و دریافت مفهوم و پیام، در مرتبه بعدی قرار دارد؛ بنابراین ضروری است که تمامی المان های نوروزی با تلفیقی از طرحهای زیباسازی و فضای سبز طراحی و اجرا شوند.

وی، بار دیگر بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های هنری، سنتی، اجتماعی و سیاسی تبریز تاکید کرده و اعلام کرد: فرهنگ و هنر، بخش جدانشدنی تبریز است و این ظرفیت، زمانی که به فرهنگ ایثار و شهادت، حضور بزرگان علمی، ادبی و مذهبی این شهر و داشته های تاریخی تبریز و آذربایجان مزین شود، گنجینه ای عظیم را پدید می آورد و ما به عنوان غنی ترین منبع فرهنگی و هنری، می توانیم در هر زمینه ای از حوزه سیما، منظر و فضای سبز شهری از آن استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری تبریز اضافه کرد: هنرمندان عزیز و تمامی شهروندان نیز در هر قشر و طبقه ای و با هر شغلی، می توانند ما را ادر اجرای هرچه بهتر طرح های نوروزی یاری دهند.

مدبر همچنین اعلام کرد که طرحهای نورپردازی موجود در سطح شهر، مورد بازبینی، تعمیر و بازسازی قرار می گیرند.