کارت هوشمند ایثارگری برای همه ایثارگران صادر می شود
کارت هوشمند ایثارگری برای همه ایثارگران صادر می شود

مشاور استاندار  آذربایجان شرقی در امور ایثارگران، با اشاره به صدور کارت هوشمند برای رزمندگان گفت: ظرف مدت سه ماه کارت هوشمند ایثارگری به تمام رزمندگان صادر خواهد شد . به گزارش قلم پرس، مهدی تقیون با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور جمهوری ا سلامی ایران در سایه خون شهدای بزرگوار است و وظیفه داریم […]

مشاور استاندار  آذربایجان شرقی در امور ایثارگران، با اشاره به صدور کارت هوشمند برای رزمندگان گفت: ظرف مدت سه ماه کارت هوشمند ایثارگری به تمام رزمندگان صادر خواهد شد .

به گزارش قلم پرس، مهدی تقیون با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور جمهوری ا سلامی ایران در سایه خون شهدای بزرگوار است و وظیفه داریم فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهیم، اظهار داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهیم و حتی این فرهنگ در قالبها و شکل های گوناگون در مسائل روزمره ورود پیدا کند .

وی با اشاره به توجه به آرمانها و ارزشهای ایثار و شهادت در جامعه بیان کرد: باید دیدار و رسیدگی به مسائل و مشکلات خانواده های شهدا در برنامه کاری مدیران دستگاه ها باشد .

مشاور استاندار در امور ایثارگران با اشاره به صدور کارت هوشمند برای رزمندگان بیان داشت: ظرف مدت سه ماه کارت هوشمند ایثارگری به تمام رزمندگان صادر خواهد شد .

مهدی تقیون با اشاره به اصلاح معابر در اماکن عمومی برای جانبازان گفت: مناسب سازی معابر سطح شهر و اماکن عمومی برای جانبازان در دستور کار قرار گیرد تا جانبازان راحت تر بتوانند به امورات خود بپردازند .