شورای شهر باید به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز ورود
شورای شهر باید به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز ورود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز بر ضرورت تشکیل معاونت پایش در شهرداری تبریز برای نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد.

فریدون بابایی اقدم صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: پیشنهاد می کنم برای نظارت بر بحث ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تبریز معاونت پایش ایحاد شود تا این موضوع مدیریت شود.

او با تاکید بر اینکه این معاونت می تواند ادغامی از دو معاونت تشکیل شود، افزود: به عنوان نمونه بازدیدی که از شهر مشهد اخیرا داشتیم دیدیم که در این شهر به خاطر وجود معاونت پایش در شهرداری نمونه ای از ساخت و ساز غیرمجاز ندارد.

بابایی اقدم ادامه داد: شورای شهر باید به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز ورود کند چراکه در این خصوص مصوبه داریم، از مرکز پژوهش های شورا نیز می خواهم در این موضوع ورود کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز افزود: باید تدابیر لازم برای ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت اتخاذ شود و در این خصوص تمام نهادها به شهرداری کمک کنند. باید بودجه ای در شهرداری برای این امر اختصاص یابد.

او به موضوع خزانه داری متمرکز نیز اشاره کرد و گفت: در شهرداری تبریز باید خزانه داری متمرکز تشکیل شود و درآمدها به یک حساب مشترک سازمان ها و مناطق واریز شود و هزینه ها نیز از این حساب انجام شود.

بابایی اقدم در ادامه به ضرورت تشکیل شورای اجتماعی محلات در تبریز اشاره داشت و گفت: این شوراهای ۱۴ نفره نیز باید در تبریز ایجاد شود چراکه نمونه موفق آن را در شهر تبریز مشاهده کردیم.