شهردار تبریز از باغ‌موزه دفاع مقدس بازدید کرد
شهردار تبریز از باغ‌موزه دفاع مقدس بازدید کرد

شهردار تبریز با حضور در باغ‌موزه دفاع مقدس، از بخش‌های مختلف این مرکز فرهنگی بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز پس از حضور در جلسه با امیر دریادار دوم رضا عباسی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس بازدید کرد.شهردار تبریز با حضور در باغ‌موزه دفاع مقدس، از بخش‌های مختلف این مرکز فرهنگی بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز پس از حضور در جلسه با امیر دریادار دوم رضا عباسی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس بازدید کرد.