شهرداری تبریز پیشگام در کاهش آلودگی هوا است
شهرداری تبریز پیشگام در کاهش آلودگی هوا است

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با اشاره به ۲۹ دی روز هوای پاک از شهرداری تبریز به عنوان مجموعه ای پیشگام و تابلوی عملکرد سایر دستگاهها در زمینه کاهش آلودگی هوا نام برد. محمدحسین حسن زاده در گفتگو با قلم پرس با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات […]

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با اشاره به ۲۹ دی روز هوای پاک از شهرداری تبریز به عنوان مجموعه ای پیشگام و تابلوی عملکرد سایر دستگاهها در زمینه کاهش آلودگی هوا نام برد.

محمدحسین حسن زاده در گفتگو با قلم پرس با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری ها و حفظ فضای سبز توسط مجموعه شهرداری تبریز صورت گرفته است.

حسن زاده با اشاره به اینکه در بحث آلودگی هوا تنها یک دستگاه مقصر نیست، گفت: در موضوع آلودگی هوا همه دست به دست هم داده و خواسته و ناخواسته، آگاه یا ناآگاهانه مسیر توسعه شهری را به سمتی برده ایم که آلودگی هوا تشدید شده است.

وی با بیان اینکه دو موضوع شهرسازی و کاربری های فضای سبز از مهمترین دلایل تشدید این آلودگی ها است، یادآور شد: در بحث شهرسازی اقداماتی را برای تقویت اقتصاد شهری انجام داده ایم یعنی مسیر همه ملک ها به سمت مسیرهای اصلی باز شده است در حالی که در شهرسازی پایدار هیچ ملکی نباید راه دسترسی به خیابان اصلی را داشته باشد.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ادامه داد: شاهدیم که در شهرسازی هر ملکی چند مغازه باز کرده و مسیر آن را به خیابان اصلی باز شده است و این موضوع ضمن افزایش ترافیک معابر اصلی، گردش کار را به سمت خیابان های اصلی سمت و سو داده است.

 وی افزود: این موضوع از دو جنبه ایجاد ترافیک و رفت و آمد و از بین رفتن کاربری های عمومی می توانست برای شهر تنفس ایجاد کند، چرا که این موارد خود مرکزی برای آلودگی شهر شده اند.

حسن زاده همچنین با اشاره به موضوع کاربری های اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز درون شهری، گفت: حتی در برخی موارد شاهدیم دستگاههای نظارتی، ساختمان اداری خود را در کاربری فضای سبز ایجاد کرده اند؛ برای تمام اینها مرکزی کارگشا به عنوان کمیسیون ماده پنج وجود دارد.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز تصریح کرد: بهتر است این رعایت قانون در مجموعه شهرداری و به خصوص مسائل شهرسازی و کمیسیون ماده صد لحاظ شود و از هیچ گونه اغماض برای حل مسائل تخلف ساختمانی و تخلف در کاربری های فضای سبز صورت نگیرد تا بتوانند از حقوق شهر در برابر دستگاههای دولتی دفاع کنند.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع کارخانه ها، به بهانه های مختلفی مثل توسعه شهر و توسعه تجاری قوانین و مقرراتی نوشته شده که اگر آنها را رعایت می کردیم این اتفاقات و ناهماهنگی و آلودگی هوا به خصوص در کلانشهر تبریز اتفاق نمی افتاد.