شفافیت در حوزه شهرداری نیاز اصلی این مجموعه است
شفافیت در حوزه شهرداری نیاز اصلی این مجموعه است

[ad_1] استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شفافیت در حوزه شهرداری یکی از نیازهای اساسی است و هر چقدر شفاف و آشکار و بدون پیرایه و به صورت شفاف برخورد کنیم، مردم نیز شاهد عملکرد ما بوده و به درستی قضاوت خواهند کرد. به گزارش قلم پرس، عابدین خرم پیش از ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه شهردار […]

[ad_1]

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شفافیت در حوزه شهرداری یکی از نیازهای اساسی است و هر چقدر شفاف و آشکار و بدون پیرایه و به صورت شفاف برخورد کنیم، مردم نیز شاهد عملکرد ما بوده و به درستی قضاوت خواهند کرد.

به گزارش قلم پرس، عابدین خرم پیش از ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه شهردار تبریز اظهار کرد: حکمرانی اسلامی سه رکن اساسی دارد؛ عدلیه، نظمیه و بلدیه که تار و پود حکمرانی اسلامی هستند و باید همچنان نقش خود را ایفا کنند.

[ad_2]